Gården Västerbacken har gått i arv i flera generationer.

Vi ombesörjer jord och djur, och tanken med gården är att den ska leva vidare i den andan som den startade; som ett familjejordbruk med kvalité, ansvarstagande och hantverkskunnande i tanken.

Våra produkter ska hålla god kvalitet och produkterna ska vara estetiskt tilltalande.