Fårbesättningen, ett 50-tal tackor, består av Gotlandsfår, Leicesterfår och korsningar. Lammen föds upp på våren och går ute på bete fram till slakt. Fodret består av hö, ensilage och havre och egenproduceras på gården. Fåren klipps två gånger per år.